Logo CliniclownsInformat steunt dit eindejaar Cliniclowns

De Cliniclowns zijn sinds 1994 zichtbaar aanwezig in heel wat Belgische ziekenhuizen en zorginstellingen. De clowns brengen afleiding en plezier aan kinderen en jongeren die door een tijdelijke of langdurige ziekte of handicap in een ziekenhuis of instelling verblijven. Kinderen en jongeren liggen ons nauw aan het hart en daarom zetten we graag mee onze schouders onder dit initiatief!

Lees meer

Informat cliniclowns

3699 Informat
-scholen

29510 dagelijkse gebruikers

In de kijker

Accuraat en real-time het leerkrediet consulteren met BaMaFlex!

Sinds eind december kunnen onze hogescholen rechtstreeks via BaMaFlex! het leerkrediet van hun (kandidaat-)studenten op diverse manieren consulteren in de nieuwe databank Hoger Onderwijs (DHO2). .

Lees meer

Twee eenvoudige pakketten op uw maat

Informat start
Een solide basis
voor uw school
Meer weten

Leerlingenadministratie

Beheer de personalia van uw leerlingen via een 100% betrouwbaar online platform.

Personeelsadministratie

Bewaar alle officiële documenten en berekeningen in één volledig dossier.

Afwezigheden

Verwerk snel en accuraat de afwezigheden van uw leerlingen.

Welk pakket past het best bij uw school?

Neem contact op
Informat plus
Uw volledige administratie in één pakket Leerlingenadministratie
Personeelsadministratie
Afwezigheden
( = Informat Start)
Meer weten

iRekeningen

Maak makkelijk en correct schoolrekeningen aan. Gekoppeld aan iRegistratie.

iRegistratie

Registreer vlot de afwezigheden en al het verbruik van uw leerlingen.

iSchoolcommunicatie

Zend documenten en schoolrekeningen digitaal naar de ouders.

Welk pakket past het best bij uw school?

Neem contact op

Blogberichten

Archief

Onze nieuwsbrief ontvangen?