Personeelsbeleid

Een blik op uw personeel en een up-to-date overzicht op actieve versus niet-actieve personeelsleden, dienstonderbrekingen, leeftijd, afwezigheden enzovoort. En dit op het niveau van uw scholengemeenschap of schoolbestuur.

Dit zit in het pakket Personeelsbeleid van Beleidswijzer:

Een realtime blik op:

  • Schoolportret
    • Status en evolutie
  • Personeelsbestand
    • Status, evolutie, in- & uitstroom, geografische spreiding, vervangingen, niet-ingevulde vervangingen
  • Persoonsgebonden dienstonderbrekingen
    • Overzicht, evolutie, invloed leeftijd, benchmark, Bradford factor

De bradford factor

De Bradford factor voorspelt wie een verhoogd risico heeft op een mogelijke burn-out. Korte onvoorspelbare werkonderbrekingen kunnen daarbij een indicator zijn voor langdurige afwezigheid. De Bradford factor berekent dit op basis van de aard & de frequentie van de aan- en afwezigheid over een langere periode. Zo’n afwezigheden kunnen voor veel problemen zorgen binnen een school en haar team. Deze voorspellende indicaties worden weergegeven in een overzichtelijk dashboard en de inzichten hierrond zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De info die hieruit voortvloeit stelt directies in staat om pro- actief te anticiperen op mogelijke uitval.

Ontsluiting

Beleidswijzer zit inbegrepen in uw Informatlicentie. De module Personeelsbeleid is dus automatisch voor u beschikbaar.

U kiest welk pakket het best bij u past!

Contacteer ons