Sinds eind december kunnen onze hogescholen rechtstreeks via BaMaFlex! het leerkrediet van hun (kandidaat-)studenten op diverse manieren consulteren in de nieuwe databank Hoger Onderwijs (DHO2). Dat is een enorme stap vooruit! Het leerkrediet is immers een belangrijke parameter in het hoger onderwijs.

  • De inschrijving van een student kan geweigerd worden als hij een leerkrediet heeft dat kleiner of gelijk is aan nul.
  • Een hogeschool kan bijkomend studiegeld vragen aan een student voor de studiepunten waarvoor de student op het ogenblik van de inschrijving geen toereikend leerkrediet heeft.
  • Studenten dienen een positief leerkrediet te hebben opdat de hogeschool in aanmerking komt voor financiering.

Hogescholen die BaMaFlex! gebruiken kunnen deze gegevens dus meteen consulteren voor of bij de inschrijving van elke student en beschikken dus continu over de correcte informatie.

Wenst u meer informatie over BaMaFlex! en de voordelen ervan, aarzel niet om ons te contacteren!