Informat en Smartschool gaan intensief samenwerken. Indien uw school met Informat en Smartschool werkt, betekent dit concreet dat de kloof tussen de leerlingen- en de personeelsadministratie van Informat en het digitaal leerplatform Smartschool kleiner wordt. Net zoals dat nu al voor iOmniwize in het basisonderwijs het geval is. Uw gegevens zijn altijd up-to-date en beschikbaar.

Dit mag u onder meer verwachten:

  • synchronisatie van persoonsgegevens van Informat naar Smartschool én omgekeerd
  • automatisch registreren van klaswijzigingen van Informat naar Smartschool.
  • inschrijvingen in Informat worden geregistreerd in Smartschool

Daarnaast onderzoeken we ook de mogelijkheden op het gebied van afwezigheden, stages en registratie.

Door deze koppeling zullen uw gegevens zowel in Informat als in Smartschool aanwezig zijn.

De belangrijkste voordelen voor u:

  • veel tijdwinst voor uw administratieve medewerkers en uw beheerder en minder risico op fouten
  • iedereen kan met zijn favoriete pakket blijven werken
  • belangrijke gegevens zijn in beide pakketten raadpleegbaar en up-to-date
  • met respect voor de privacy van uw schoolgegevens

Deze koppeling zal volledig gratis zijn, zowel aan de kant van Informat als aan de kant van Smartschool, vanaf voorjaar 2015. De koppeling zal uiteraard ook enkel beschikbaar zijn voor de scholen die met Informat én met Smartschool werken.

In de loop van het komende voorjaar zullen de eerste mogelijkheden beschikbaar worden. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte.